O KAMPANII

Kampania edukacyjna Sprawdź HGH to pierwsza społeczna kampania poruszająca tak ważny i potrzebny temat, jakim jest niedobór hormonu wzrostu.

 

Deficyt GH (również HGH, z ang. Human Growth Hormone) może mieć charakter zarówno nabyty, jak i wrodzony oraz pooże hormonalne, genetyczne bądź metaboliczne, a objawy niedoboru hormonu wzrostu– szczególnie w przypadku dorosłych – są bardzo niespecyficzne. Dlatego tak ważne jest budowanie szerokiej świadomości społecznej w zakresie przyczyn, objawów, diagnostyki i leczenia deficytu GH w każdej grupie wiekowej.